SIMPLE.BI

SIMPLE.BI jest w pełni parametryzowalnym rozwiązaniem, dopasowującym się do potrzeb Klientów, niezależnie od specyfiki ich działalności. System zapewnia szybki dostęp do zasobów informacyjnych jednostki, również przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej.

Dane te mogą być prezentowane w postaci dynamicznych i elastycznych raportów, dystrybułowanych do uprawnionych grup użytkowników. SIMPLE.BI to gwarancja pewności i spójności prezentowanych danych. 

 

OBSZARY WSPIERANE PRZEZ SIMPLE.BI

RAPORTY I ANALIZY:

 • Ułatwienie tworzenia dynamicznych raportów i analiz finansowych w zakresie danych planistycznych, rzeczywistych i prognostycznych,
 • Analiza bieżącej działalności pracy placówki medycznej i porównywanie jej z danymi historycznymi (Liczba pacjentów, średni czas pobytu pacjenta, liczba oczekujących na wizytę, obłożenie łóżek w szpitalu/na oddziałach)
 • Szybka i sprawna budowa raportów bez konieczności posiadania przez użytkowników szerokiej wiedzy informatycznej,
 • Analiza podstawowych wskaźników finansowych i ekonomicznych jednostki medycznej: Wynik finansowy placówki, zyskowność służąca do oceny efektywności dzialania szpitala, płynność finansowa, mierząca zdolność szpitala do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, efektywność, zadłużenie,
 • Wbudowane funkcje eksploracji danych (Data Mining),
 • Wszechstronne i efektowne możliwości graficznej prezentacji danych: tabele przestawne, drzewa decyzyjne, analiza skupień, grafy oparte na mapach GIS.

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE:

 • Wielowymiarowe, dynamiczne modelowanie hierarchicznych i macierzowych struktur planistycznych,
 • Tworzenie budżetów kroczących na podstawie algorytmów opartych o wskaźniki makro- i mikroekonomiczne,
 • Prowadzenie prac planistycznych w wątkach ”Góra-Dół” i ”Dół-Góra”,
 • Monitoring realizacji planów – konsolidacja budżetów,
 • Tworzenie wielu wersji i wariantów budżetowych,
 • Budowanie modeli biznesowych z zastosowaniem wskaźników i parametrów sterujących,
 • Planowanie kategorii wartościowych, ilościowych oraz wyliczanych na bazie algorytmów,
 • Praca grupowa nad budżetami z możliwością definiowania przepływów pracy (workflow), z opcjami zatwierdzania i odrzucania całości lub części budżetu, statusami wprowadzania budżetów cząstkowych oraz komunikacją e-mailową na każdym etapie pracy.

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ:

 • Tworzenie Kokpitów Menadżerskich (Dashboards),
 • Raporty oraz benchmarki dostepne dla kasry zarządzającej online,
 • Tworzenie Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI - Key Performance Indicator),
 • Tworzenie Kart Wyników dla dowolnych obszarów biznesowych (Scorecards).