SIMPLE.BI

 • Udostępnia w odpowiednim czasie żądaną informację,  wskazanym osobom w celu podjęcia właściwej decyzji,
 • Integruje dane pochodzące z systemu medycznego (część biała) i systemu administracyjno-finansowego (część szara)
 • Poprawia wydajność oraz skraca czas przygotowywania przekrojowych i kompleksowych zestawień, raportów i analiz,
 • Zwiększa użyteczność danych gromadzonych przez szpital w różnych systemach i bazach danych,
 • Usprawnia przygotowanie budżetów oraz ułatwia kontrolę ich realizacji,
 • Ułatwia dopasowanie budżetów i planów do celów strategicznych, w sposób zapewniający efektywną alokację środków,
 • Dynamiczne raportowanie z możliwością eksploracji danych,
 • Analizowanie danych w dowolnym przedziale czasowym, w układzie miesięcznym, narastającym, jako porównanie z analogicznym okresem lat poprzednich,
 • Pozwala na szybką identyfikację zagrożeń i określenie poziomu ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięć biznesowych,
 • Pomaga w optymalizacji zarządzania we wszystkich obszarach działalności placówki,
 • Efektywne modelowanie i zarządzanie procesami w obrębie całego szpitala,
 • Pozwala na modelowanie analizy progu rentowności,
 • Przyczynia się do realnej poprawy osiąganych wyników.