Rozliczanie Czasu Pracy (RCP)

  • obniżenie nakładów finansowych niezbędnych do utrzymania działu personalnego przedsiębiorstwa o strukturze rozproszonej,
  • zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługa infrastruktury informatycznej we wszystkich lokalizacjach placówki, związane z wykorzystaniem darmowych rozwiązań obsługi serwera oraz możliwością dostępu do systemu przy pomocy jedynie przeglądarki internetowej,
  • eliminacja ryzyka poniesienia konsekwencji finansowych nakładanych przez państwowe organy kontroli, wynikających z nie wywiązywania się przez pracodawcę z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy, również w zakresie przepisów związanych z wyliczaniem czasu pracy,
  • obniżenie kosztów działu personalnego wynikające z przekazania części planowania i harmonogramowania pracy na pracowników i ich przełożonych,
  • optymalizacja wielkości zatrudnienia uzyskiwana dzięki mechanizmom wspierającym harmonogramowanie czasu pracy w poszczególnych oddziałach,
  • definiowanie oraz planowanie a następnie rozlicznie dyżurów medycznych,
  • definiowanie dyżurów „pod telefonem” oraz „na miejscu”, ponadto możliwe jest określenie dowolnej długości w ramach konkretnego dyżuru oraz wyróżnienie go odpowiednim kolorem aby był lepiej widoczny na planie pracy.