Rozliczanie Czasu Pracy (RCP)

Rozliczanie Czasu Pracy opiera się na nowoczesnej technologii internetowej umożliwiającej przekazywanie informacji i danych pomiędzy centralą, a rozproszonymi placówkami w szybki i łatwy sposób. Funkcjonalność systemu wspiera planowanie, rejestrowanie oraz rozliczanie czasu pracy, a szereg zabezpieczeń zapewnia zgodność wprowadzonych danych z obowiązującymi przepisami, uniemożliwiając popełnienie przypadkowych błędów. 
Oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z obszarem PERSONEL platformy SIMPLE.iMED.

Sprawdź również funkcjonalność SIMPLE.HCM i możliwości Portalu Pracowniczego.

Główne cechy systemu

 • interfejs dostępny z poziomu przeglądarki WWW, relacyjna baza danych SQL,
 • autoryzowany dostęp użytkowników,
 • harmonogram pracy osób zatrudnionych,
 • przeglądanie, uzupełnianie, zapisywanie danych dotyczących czasu pracy,
 • podgląd sum godzin przepracowanych i nieobecnych z podziałem na typy,
 • możliwość definicji szeregu słowników (kody absencji, wykazy szkoleń, etc.),
 • możliwość podziału czasu pracy w obrębie dnia na czynności z możliwością podziału na stanowiska kosztów,
 • wgląd i możliwość edycji danych pracownika,
 • przenoszenie pracowników pomiędzy lokalizacjami,
 • automatyczne tworzenie grafików dla pracowników zmianowych,
 • możliwość generowania dowolnych sprawozdań w postaci raportów (stron WWW) lub przekazywania danych do innych narzędzi raportujących,
 • podgląd sprawozdań archiwalnych.

Raporty:

 • miesięczne sprawozdanie RCP (próbne/finalne),
 • harmonogram pracy,
 • umowa o  pracę (próbna/finalna),
 • ewidencja szkoleń odbytych przez pracownika,
 • wnioski urlopowe,
 • zestawienie wniosków urlopowych,
 • wykaz lokalizacji, które dokonały uaktualnienia grafików wdanym dniu,
 • wykaz na dzień ilości nadgodzin przewidywanych w oparciu o bieżące dane umieszczone w grafiku.