Kariera

W związku z dynamicznym rozwojem spółki oraz coraz większą liczba prowadzonych projektów, poszukujemy nowych pracowników, którzy dołączą do naszych ZESPOŁÓW:

APLIKUJ

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza w zakładce APLIKUJ lub o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: biuro@medinet.opole.pl

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922) przez MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. oraz spółki Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. z siedzibą przy ul. Oleska 121, 45-231 Opole, w celu realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia teraz i w przyszłości.

Jednocześnie MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych informuje, że we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz korzystaniem z praw przysługujących na mocy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) można kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja 2018 r. Inspektorem Ochrony Danych) dostępnym pod adresem mailowym: rodo@simple.com.pl  lub iod@simple.com.pl

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wymienionym celu.

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a o prawie do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawie do przenoszenia danych;                                         -
  • wycofania wyrażonej zgody z  tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub drogą mail’ową.
  • złożenia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne przy czym niezbędne do realizacji wymienionego wyżej celu.

Decyzje dotyczące realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.