SIMPLE.iMED - obszar medyczny

 • ciągły i szybki dostęp do informacji niezależnie od tego, gdzie w danej chwili znajduje się fizyczna postać dokumentacji,
 • przechowywanie i przeglądanie dokumentacji z dowolnego okresu czasu,
 • rozbudowany system praw dostępu,
 • podniesienie wydajności pracy,
 • możliwość bieżącej analizy leczonych przypadków oraz sporządzania statystyk,
 • czas sporządzenia dokumentacji sprowadzony do minimum,
 • prosty i intuicyjny w obsłudze,
 • poszczególne moduły odpowiadają miejscom powstawania informacji w placówce Ochrony Zdrowia,
 • wbudowany szereg słowników, które ułatwiają poprawne wprowadzanie danych,
 • możliwość dodawania własnych formularzy,
 • zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi działanie Zakładów Opieki Zdrowotnej,
 • gotowe do wydruku wzory wszystkich dokumentów wymaganych w szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • bezpośrednia realizacja rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi Płatnikami,
 • wspomaganie zbierania i analizy danych do prac naukowych,
 • ciągły dostęp do wyników badań nie ograniczony miejscem znajdowania się klisz radiologicznych,
 • możliwość cyfrowej obróbki obrazów, np. powiększenie, zmiana kontrastu, pomiary odległości,
 • ograniczenie możliwości błędnej identyfikacji pacjenta poprzez jednorazowe wprowadzanie danych administracyjnych,
 • możliwość prowadzenia ciągłych analiz i statystyk na podstawie wprowadzonych danych,
 • możliwość wykorzystania komputerów klasy PC do przeglądania wyników bez konieczności stosowania specjalistycznych stacji diagnostycznych,
 • ułatwiony dostęp do badań archiwalnych dzięki zastosowaniu mechanizmów o różnych kryteriach wyszukiwania danych,
 • prowadzenie telekonsultacji ciekawych i „trudnych” przypadków,
 • integracja z innymi systemami z wykorzystaniem standardu HL7.

W służbie efektywnego zarządzania placowką medyczną

Potrzebujesz systemu informatycznego, który będzie wsparciem zarówno w dziale administracyjnym, medycznym jak również technicznym, zapewni placówce sprawną kontrolę budżetu oraz ułatwi proces rozliczania z NFZ? - SIMPLE.iMED jest rozwiązaniem dla Ciebie.