WDROŻENIA

GRUPA KAPITAŁOWA SIMPLE przeprowadza kompleksowe projekty wdrożeniowe, obejmujące informatyzację zarówno całego Szpitala jak i poszczególnych jego obszarów. W portfelu projektów GRUPY znajdują sie realizacje w architekturze zorientowanej na usługi (SOA).

Architektura SOA w organizacji
Posiadamy kompetencje w zakresie projektowania oraz wdrażania rozwiązań integracyjnych zgodnych z SOA (Service Oriented Architecture). Wdrożenie możemy poprowadzić od początku lub wesprzeć na każdym jego etapie, począwszy od budowy koncepcji (obejmującej analizę procesów oraz wykonanie projektu architektury ), aż do implementacji i wdrożenia oprogramowania. Budowę koncepcji  architektury zgodnej z SOA zaczynamy od przeprowadzenia analizy procesów biznesowych realizowanych w firmie. Wynikiem analizy jest model procesów wraz z ewentualną propozycją ich optymalizacji. Analiza dostarcza także informacji
jakie procesy biznesowe są aktualnie wspierane przez oprogramowanie oraz przedstawiamy propozycje zmian mających na celu pojawienie się dodatkowych konkretnych korzyści biznesowych.

Kolejnym krokiem jest zaprojektowanie architektury zgodnej z SOA, wspierającej zmiany określone w analizie. Propozycja architektury uwzględnia komponenty oprogramowania oraz sposób ich wzajemnej komunikacji, mającej na celu integrację użytkowanych aktualnie w firmie aplikacji i systemów wokół procesów biznesowych. Poza projektem architektury wykonujemy również projekt techniczny całego systemu oraz wskazujemy zmiany, które powinny być wykonane w aktualnie użytkowanym oprogramowaniu.

Ostatnim krokiem jest kastomizacja oprogramowania i jego wdrożenie (obejmujące również instalację i konfigurację komponentów SOA).