Dofinansowanie i Leasing

Zapewniamy Państwu dostęp do informacji na temat bieżących źródeł finansowania inwestycji w IT oraz wsparcie w procesie ich pozyskania.

Dotacje, leasing, kredyt technologiczny to różnorodne formy wspracia beneficjentów, mających na celu wdrażanie Zintegrowanych Systemów Informatycznych. Wspólnie rozważamy korzyści, możliwości oraz wady poszczególnych form wsparcia finansowego i wybieramy tą najlepszą.
Warto podkreślić iż inwestycje w IT to dobry sposób na wprowadzenie Jednostki na drogę innowacji i zapewnienie poprawy kondycji finansowej Szpitala. Przyczyniają się one do obniżania kosztów prowadzonej działalności oraz  tworzenie i obieg wszystkich dokumentów związanych z pobytem pacjenta w wersji elektronicznej.


Zachęcamy do skonatkotowania się z naszym Doradcą: biuro@medinet.opole.pl