Aktualności

10-03-2016 -

SIMPLE W PULSIE MEDYCYNY: SZPITALE Z NOWYMI PERSPEKTYWAMI

Marek Dynowski Prezes Zarządu spółki z Grupy Kapitałowej SIMPLE wziął udział w debacie organizowanej przez magazyn Puls Medycyny na temat potrzeb i kierunków rozwoju polskich szpitali.

W odpowiedzi na pytanie: W jakim kierunku powinna iść informatyzacja służby zdrowia, rozwiązania systemowe zarówno na poziomie krajowym, jak i w poszczególnych jednostkach? wskazał problemy i konsekwencje nie do końca przemyślanych decyzji względem projektu e-zdrowia, platformy P1, P2, P3 i P4 oraz korzyści jakie można osiągnąć wprowadzając EDM.
Jego zdaniem Zdecydowanie ważniejsze dla szpitala jest to, czy dzięki elektronicznej dokumentacji można porównywać i analizować wyniki leczenia. Istotniejsza jest np. możliwość przekazywania karty informacyjnej leczenia szpitalnego, która pozwoli ocenić jakość i efekty leczenia. Gromadzenie i przepływ danych medycznych pozwoli analizować efekty i skuteczność leczenia, a potem ocenić i porównać szpitale pod względem jakości świadczonych usług. 
Jak podkreśla prezes „Zachętą do inwestowania w informatyzację szpitali jest to, że dobrze wykorzystywane systemy mogą wpłynąć na poprawę jakości leczenia”.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią materiału, który powstał na podstawie debaty praktyków i ekspertów rynku zdrowia. 

powrót