Aktualności

20-01-2016 -

Prezes SIMPLE w Pulsie Medycyny: Informatyzacja służby zdrowia kluczem do efektywnego zarządzania kosztami

Przemysław Gnitecki Prezes Zarządu SIMPLE S.A. na łamach dodatku „Lista Największych Szpitali w Polsce”, opublikowanego w gazecie Puls Medycyny, omówił potrzeby rynku ochrony zdrowia oraz wskazał sposób na efektywne zarządzanie kosztami placówki.

250 z ok. 800 szpitali w Polsce jest niezinformatyzowanych w ogóle albo ma szczątkowy system informatyczny. To nimi należy się teraz zająć, choć wiele z pozostałych, wyposażonych w różnego rodzaju systemy informatyczne, będzie musiało dostosować je do realizacji założeń projektu zmian w Ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia. System ma wystartować od 2017 roku. To wbrew pozorom nie jest to odległy termin. Większość szpitali, które nie ruszyły z informatyzacją, aby wdrożyć nowe rozwiązania muszą złożyć wniosek, po otrzymaniu dofinansowania zorganizować przetarg, wybrać odpowiednie rozwiązania i je wdrożyć. Te 2 lata w tej sytuacji to nie tak dużo czasu, aby z początkiem 2018 roku rozpocząć pracę w nowym systemie. Rekomendowałbym jak najszybsze podjęcie decyzji, co do modernizacji infrastruktury informatycznej.

Integracja rozwiązań informatycznych części medycznej z częścią administracyjną, poza ułatwieniem dostępu do informacji, przynosi dodatkowe korzyści dzięki możliwości analizowania tych danych w jednym systemie kontrolingowym. Takie rozwiązanie pozwala na bieżące kalkulowanie i monitorowanie kosztów procedur medycznych oraz sygnalizowanie w czasie rzeczywistym odchyleń od planów. System pomaga inwentaryzować koszty, uszczelniać budżet placówki, analizować koszty leczenia pacjenta. Zarządzający placówką są w stanie rozliczać poszczególne jednostki z tych kosztów. Wszystkim chodzi o to, aby prowadzić lepszą politykę kosztową, sprawić, żeby szpital wypełniał swoją misję i był dobrze zarządzany. Nasze systemy zostały do tego stworzone. Dotyczy to HIS, ERP, BI, EOD.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią rozmowy Prezesa Zarządu SIMPLE S.A z redaktorem.

powrót