Aktualności

08-04-2016 -

NOWOŚĆ W OFERCIE SIMPLE DLA DYREKTORÓW SZPITALI

Grupa Kapitałowa SIMPLE przygotowała dla Dyrektorów jednostek medycznych nowy moduł kontrolingowy, umożliwiający szczegółową wycenę procedur medycznych i późniejszą kontrolę poniesionych kosztów.
Obszar Kalkulacji Kosztów Medycznych jest zgodny z nowymi zaleceniami Ministra Zdrowia odnośnie standardu rachunku kosztów, umożliwia szybkie i proste określenie ile kosztuje wykonanie procedur medycznych, czy odchylenia występują na grupie pacjentów, lekarzy czy są zależne od zastosowanego leczenia. Daje on pełną wiedzę na temat opłacalności kosztów leczenia pacjenta i porównanie z wartością kontraktową oferowana za leczenie przez NFZ i innych płatników, przydatną przy negocjacjach kontraktów. Do obsługi nie jest potrzebna wiedza księgowa, jest przejrzystym i intuicyjnym systemem, który może działać z dowolnymi rozwiązaniami znajdującymi się w szpitalu zarówno w części medycznej jak i administracyjnej.

Dodatkowo moduł wzbogacony jest o prezentację danych w QLIK, zapewniającą szybką i efektywną wizualizację. Nie trzeba już czekać na raporty czy zmiany w analizach. Do tworzenia wystarczy funkcja przeciągania i upuszczania. 

KALKULACJA KOSZTÓW umożliwia między innymi:

  • definiowanie normatywnych kosztów procedur
  • kalkulację rzeczywistych kosztów procedur
  • porównywanie kosztów w okresach rzeczywistych i symulowanych
  • kalkulację kosztów niewykorzystanych zasobów
  • wyliczenie kosztów leczenia pacjenta
  • możliwość symulacji wstecz,

poznaj korzyści z zastosowanie modułu do Kalkulacji Kosztów Medycznych
lub wypełnij formularz i zamów bezpłatną prezentację na żywym systemie w Twojej Placówce

powrót