Aktualności

22-10-2014 -

Kolejny projekt SIMPLE S.A. w branży medycznej!

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie to wykwalifikowana placówka, zatrudniająca ponad 1000 osób, która w wyniku procedury o udzielenie zamówienia publicznego wybrała do sprawnego zarządzania kosztami, zasobami ludzkimi oraz gospodarką magazynową system SIMPLE.ERP.

Na podstawie zawartej Umowy Spółka SIMPLE dostarczy wraz z usługą instalacji, konfiguracji, integracji i wdrożenia, szpitalny system informatyczny klasy ERP, obejmujący cześć administracyjna szpitala w obszarach: 

System SIMPLE.ERP umożliwia obsługę procesów finansowych, kontrolę kosztów, budżetów i czasu pracy pracowników. Uprawnieni użytkownicy moga tworzyć plan rzeczowo - finansowy oraz zarządzać zakupami. Wdrażany system to również raportowanie i informowanie Zarządu jednostki o efektywności i sytuacji finansowej placówki. 

Implementacja systemu SIMPLE.BI umożliwi analizę bieżącej działalności pracy szpitala i porównanie jej z danymi historycznymi  (liczbą pacjentów, średnim czasem ich pobytu, liczbą oczekujących na wizytę). To także narzędzie do analizy wskaźników finansowych i ekenomicznych jednostki (wyniki i płynność finansowa, mierząca zdolność do wywiązania się z krótkoterminowych zobowiązań).

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie posiada 16 oddziałów, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, Obrazowej, Mikrobiologicznej, Zakład Patomorfologii i Histopatologii, Zakład Rehabilitacji oraz poradnie specjalistyczną. Kadra medyczna placówki aktywnie uczestniczy w życiu naukowym na arenie międzynarodowej. Lekarze i pielęgniarki zdobywają wiedzę na sympozjach na całym świecie, dzięki czemu Szpital stał się pionierem w wielu innowacyjnych zabiegach medycznych na skalę krajową.

powrót