Aktualności

04-11-2014 -

GRUPA SIMPLE w IT POLSKA NEWS: ERP W MEDYCYNIE

Prezes jednej ze Spółek GRUPY KAPITAŁOWEJ SIMPLE wystąpił w roli eksperta w opublikowanym przez redakcje IT Polska News materiale dotyczącym predefiniowanych systemów ERP, wykorzystywanych do zarządzania placówkami medycznymi.

IT Polska News to miesięcznika wiedzy IT dla sektora prywatnego i publicznego, w którym tematyka rozwiązań informatycznych przedstawiana jest od strony ekonomicznej. Poruszane w publikacji zagadnienia dotyczyły specyficznych dla branży medycznej funkcjonalności, zakresu realizowanych wdrożeń oraz sposobów finasowania.

Marek Dynowski – przedstawiciel Grupy Kapitałowej SIMPLE oraz Prezes spółki Medinet, podkreślił iż „Złożony system zatrudnienia wymaga od systemów ERP wspomagania w obszarze rozwiązań kadrowo-placowych. Szczególnym zainteresowaniem zaczynają się cieszyć moduły realizujące planowanie czasu pracy oraz rozliczenia czasu pracy personelu. Ze względu na różnorodność form zatrudnienia systemy dla medycyny muszą być przygotowane na specyficzne, niestandardowe konfiguracje. W obszarze kosztowym widać też dzisiaj największą różnicę między jednostkami publicznymi a prywatnymi. Dla tych ostatnich kalkulacja kosztów i właściwe ich planowanie jest jednym z priorytetów, a jednostki publiczne traktują jeszcze ten obszar z większym marginesem”.

Specyficzne funkcje, jakie powinien realizować system ERP w placówkach medycznych, dotyczą jednak obszarów nie tylko kadrowo – płacowych ale również kosztowych.
„Jeśli potraktujemy szpital jako swego rodzaju przedsiębiorstwo, to jedną z jego cech będzie to, że występuje tu wiele sytuacji, których nie można do końca zaplanować, np. pobyt pacjenta planowany na kilka dni może ze względu na komplikacje potrwać kilka tygodni, zabieg zaplanowany jako mało skomplikowany może skończyć się jako złożona operacja itp. Efekty takich zdarzeń mają swoje odzwierciedlenie również w systemach ERP"mówi Marek Dynowski z Medinet (Grupa SIMPLE).

Wdrożenia systemów ERP w polskim sektorze medycznym są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem czasu implementacji jak i ceny.
Jak podkreśla Marek Dynowski „Trudno mówić o średnim koszcie ze względu na specyficzne wymagania ze strony branży i poszczególnych klientów. Dla budżetu każdego szpitala wdrożenie systemu informatycznego stanowi dużą inwestycję i w wielu wypadkach nie byłaby ona możliwa, gdyby nie dofinansowanie. Większość wdrożeń jest realizowanych przy zaangażowaniu zewnętrznych środków finansowych. Są to różnego rodzaju dotacje: w ramach projektów regionalnych, samorządowych czy innych dedykowanych dla tego sektora”

powrót